Дума Описание
изборност изборността, само ед., ж. Принцип на управление и устройство, според който лицата за определени длъжности се избират чрез гласуване.