Дума Описание
изблъскам изблъскаш, св. — вж. изблъсквам.