Дума Описание
избликна избликнеш, мин. св. избликнах, мин. прич. избликнал.— вж. избликвам.