Дума Описание
избия избиеш, мин. св. избих, мин. прич. избил, св. — вж. избивам.