Дума Описание
избирателен избирателна, избирателно, мн. избирателни, прил. 1. Който се отнася до избори или до избирател. Избирателна урна. Избирателни списъци. 2. Който има способност да избира. Избирателна способност.