Дума Описание
избирател избирателят, избирателя, мн. избиратели, м. Лице, което може да гласува или гласува при избори. Голям процент от избирателите не отидоха да гласуват.