Дума Описание
избирам избираш, несв. и избера, св. 1. Какво/ кого. Вземам, отделям, предпочитам между две/двама или между повече. Избрах най-хубавото парче месо. Избрах едни обувки в магазина. Избрах го за съпруг. 2. Кого. Чрез гласуване определям за някаква длъжност. Избирам кмет. 3. Разг. Какво. Набирам телефонен номер. // същ. избиране, ср.