Дума Описание
избираем избираема, избираемо, мн. избираеми, прил. Който може да бъде избиран.