Дума Описание
избивам избиваш, несв. и избия, св. 1. Кого/какво. Убивам всички, които са налице или много от тях. Тази нощ са избили задържаните. 2. Какво. С удар отнемам, премахвам, отклонявам, откъртвам. Изби пистолета от ръката му. Избивам клин. Защитникът изби топката от краката на противника. 3. Какво. Правя дупка в нещо плътно. Избихме врата на стената. Камионите са избили дупки по пътя.
избивам избиваш, несв. и избия, св. 1. След пределно натрупване и напрежение се показвам, появявам се на повърхността. Пот изби по челото му. Сълзи избиха в очите и. По стената избиха капки влага. 2. За вода, нефт — изскачам под напрежение. Нефтът изби силно. 3. Прен. За чувство — след сдържане се проявявам външно. Мъката й изби в силен плач. 4. Прен. Отклонявам се от едно състояние и преминавам в друго. Любовта му изби във враждебност. — избива ме (или те, го, я, ни, ви, ги) / избие ме. 1. Кара ме, иде ми. Избива ме на плач. 2. Обхваша ме, обзема ме. Избива ме на страх. Избива ме на сълзи.