Дума Описание
избера избереш, мин. св. избрах, мин. прич. избрал, св. — вж. избирам.