Дума Описание
идол мн. идоли, м. 1. Статуя на човек или на животно, на която езичниците се кланят като божество. 2. Човек, който е почитан, обожаван; кумир. Този певец беше идол на младежите през 60-те години. Тя е мой идол.