Дума Описание
идиш само ед. Език на евреите в Източна и Средна Европа, възникнал през X — XII век на основата на източнонемски диалект.