Дума Описание
идея мн. идеи, ж. 1. Представа, отразяваща действителността в съзнанието на човека и изразяваща отношението му към обкръжаващия го свят. Философски идеи. Революционни идеи. 2. Замисъл, намерение. Имам една идея — да отидем на мач. 3. Основна мисъл, замисъл, внушение в художествено произведение. Идеята в романа. Идеята във филма. • Идея фикс. Идея, която завладява съзнанието. • Нямам идея. Нямам представа.