Дума Описание
идеолог мн. идеолози, м. Създател, изразител или защитник на идеология. Идеолог на революцията.