Дума Описание
идентичен идентична, идентично, мн. идентични, прил. Еднакъв, тъждествен. // същ. идентичност, идентичността, ж.