Дума Описание
иден идна, идно, мн. идни, прил. Който идва, следващ. Идни поколения.