Дума Описание
идеалист мн. идеалисти, м. 1. Последовател на идеализма като философско направление. 2. Човек, склонен да идеализира действителността; мечтател. 3. Човек, който работи за идеали; непрактичен човек.