Дума Описание
идеализъм само ед. 1. Философско направление, което приема за основа на съществуването съзнанието. 2. Служене за идеи, а не за материални облаги. Работя от чист идеализъм. Идеализмът на възрожденците. 3. Склонност да се идеализира. Идеализмът на младите.