Дума Описание
идеализация само ед. Представяне в съвършен, нереален вид; идеализиране. Идеализация на героите в киното.