Дума Описание
идеален идеална, идеално, мн. идеални, прил. 1. Който съответства на идеала; възвишен. Идеална красота. Идеална любов. 2. Който е образцов, превъзходен. Идеални условия. Идеален хотел. 3. Който е недействителен, нереален; хипотетичен. Идеален обществен строй. Идеален газ. Идеално огледало. 4. Който е нематериален. Идеални и материални стремежи. // нареч. идеално. • Идеална част. Спец. Дял от неразделен или неделим имот.