Дума Описание
идвам идваш, несв. и дойда, св. 1. Движа се към мястото или пристигам на мястото, където е лицето, което говори. Когато я срещнах, идваше от магазина. Всяка сутрин идва в университета. Тук е идвал Васил Левски. 2. Пристигам, получавам се, приемам се там, където е лицето, което говори. Писмата идват навреме. Тук идват новините от цял свят. 3. За звук, светлина, миризма и под. - пристигам, достигам до лицето, което говори. От огъня идваше топлина. От улицата идваха викове.
идвам 6. За време, сезон, събитие, за начало, край и под. - настъпвам, наближавам. Идва есента. Идва ваканцията. Идват пак изпитите. 7. Следвам по ред. Най-важното е времето, после идва цената. 8. Стигам до размер, предел, до извод, заключение. Хлябът ми идва много. Водата ми идва до колене. От фактите идвам до извода. - идвам си/дойда си. Връщам се вкъщи или там, където живея. • Идва ми (да). Иска ми се, чувствам нужда да направя нещо. Идва ми да пея. • Идвам в съзнание. Свестявам се. • Идвам ми