Дума Описание
игрословица мн. игрословици, ж. Игра за развлечение, при която в празни квадратчета се изписват определени думи.