Дума Описание
игрословие само ед. Игра на думи; каламбур.