Дума Описание
игрище мн. игрища, ср. Оградено, снабдено със съоръжения място за спортна игра. Игрище за волейбол.