Дума Описание
игрек само ед.1. Наименование на предпоследната буква в латинската азбука.2. В математиката - един от знаковете за неизвестна величина. 3. Прен. Назоваване на неизвестно лице. Игрек е идвал тук и е срещнал хикс.