Дума Описание
играчка мн. играчки, ж. Жена играч.
играчка мн. играчки, ж. 1. Предмет, който служи за детско забавление, игра. Куклата е играчка. Купих му една гумена играчка. 2. Много бавна и деликатна работа. Голяма играчка е тази торта. 3. Работа, която не представлява никаква трудност. Лепенето на тапети е играчка за мене. • Играчка съм в ръцете (на някого). Разпореждат се с мене, нищо не зависи от мене.