Дума Описание
играч мн. играчи, м. 1. Участник в игра, в отбор. Тази игра е с осем играчи. Играчите излизат на стадиона. 2. Участник в танц, в хоро, човек, който играе. Какъв играч съм аз! 3. Прен. Пренебр. Човек, който плете интриги или извършва машинации за своя полза.