Дума Описание
игрален игрална, игрално, мн. игрални, прил. Който се отнася до игра (в 1, 2, 4, 6 и 7 знач.). Игрална зала. Игрално поле. • Игрален филм. Филм, в който ролите се изпълняват от артисти; художествен филм.