Дума Описание
иго само ед. Робство, гнет. Турско иго.