Дума Описание
иглу само ед. Ледена къща у канадските ескимоси.