Дума Описание
иглолечение само ед. Метод за лечение, при който в специални точки на тялото се забиват игли; акупунктура.