Дума Описание
иврит само ед. Официалният език в Израел; староеврейски.