Дума Описание
ибери само мн. Най-старото засвидетелствано население на територията на днешна Испания, разселено по целия Пиренейски полуостров.