Дума Описание
и съюз.
1. Свързва еднородни части в просто изречение и прости изречения в състава на сложно, обикн. в сложно съчинено. Влажен и свеж вятър повя. Купих захар и сол. Ще си отида и ще чета.
2. Свързва изречение с присъединен израз или присъединено изречение. Беше много хубаво времето. И горещо. Легна си. И пак започна да обмисля плана си.
3. Свързва последното числително при съставни числителни имена. Сто двайсет и пет.
4. Свързва две повторени части в един израз. Мълчи и мълчи. Студено и студено. Само и само.
5. Служи за начало на изречение, за да свърже съдържанието му със съдържанието на предходните. И дойде денят.
6. Служи за начало на всяко изречение в Библията.
и част. 1. Подчертава мисълта в началото на изречение. И аз още да не зная! И още ли не си тръгнал? 2. Също. И аз ще дойда с вас.
и междум. 1. Изразява възхищение. Ии, колко хубави банани! 2. Изразява досада, раздразнение. Иии, колко работа имам сега!
и — вж. тя. — вж. неин.