Дума Описание
задоволителен задоволителна, задоволително, мн. задоволителни, прил.
Който задоволява за известни условия или обстоятелства. Успехът и по математика е задоволителен.