Дума Описание
завъдя завъдиш, мин. св. завъдих, мин. прич. завъдил, св.
— вж. завъждам.