Дума Описание
завчас нареч. Разг.
1. За кратко време, за миг. Ще го напиша завчас.
2. Веднага. Ще се върна завчас.