Дума Описание
завтичвам се завтичваш се, несв. и завтека се и завтичам се, св.
Отправям се бързо към определено място или с определена цел. Завтекох се към магазина. Завтече се да помага.