Дума Описание
завтичам се завтичаш се, св.
— вж. завтичвам се.