Дума Описание
заврънкулка мн. заврънкулки, ж. Разг.
1. Допълнителна извивка на буква при писане, към подпис и под.; драскулка. Пиша буквите със сложни заврънкулки.
2. Дребна извивка за украса на предмет, в дърворезба и под.