Дума Описание
завой завоят, завоя, мн. завои, (два) завоя, м.
1. Дъгообразна извивка на път, река и др., чрез която се изменя посоката на движение. Пътят през планината имаше опасни завои.
2. Дъгообразна извивка при движение за промяна на посоката. Направи завой наляво и влезе в гората.
3. Прен. Рязка промяна в идеология, поведение, в развитието на нещо. Завой в политиката.
// същ. умал. завойче, ср.