Дума Описание
завоевателен завоевателна, завоевателно, мн. завоевателни, прил.
Който е насочен към завоюване; завоевателски. Завоевателна война.