Дума Описание
завоевател завоевателят, завоевателя, мн. завоеватели, м.
Този, който завоюва. Завоевателите разрушили църквите.