Дума Описание
завод мн. заводи, (два) завода, м.
Голямо индустриално предприятие. Машиностроителен завод.
// прил. заводски, заводска, заводско, мн. заводски. Заводски стол.