Дума Описание
завличам завличаш, несв. и завлека, св.
1. Какво. Отнасям, отмъквам с влачене, със сила. Реката завлече няколко къщи. Как завлече тая тежка чанта?
2. Кого. Отвеждам, отмъквам с влачене, насила или с много увещания. Завлекли го в гората и там го обрали. Пак ли те завлякоха приятели в кръчмата?
3. Прен. Разг. Кого. Не връщам заети пари или вещи. Завлече ме с 200 лева.