Дума Описание
завладяващ завладяваща, завладяващо, мн. завладяващи, прил.
Който увлича, покорява. Завладяващ глас. Завладяваща игра.
// нареч. завладяващо.