Дума Описание
зависявам зависяваш, несв. и завися, св.
Започвам да вися, да чакам дълго.