Дума Описание
завистлив завистлива, завистливо, мн. завистливи, прил.
1. Склонен към завист.
2. Изразяващ завист. Завистлив поглед.