Дума Описание
завист само ед.
Чувство на досада и злоба, предизвикано от нечии успехи, благополучие или положителни успехи.