Дума Описание
зависимост зависимостта, само ед., ж.
1. Ограниченост на действията от чужда воля, власт, влияние; несамостоятелност. Малките страни са в зависимост от големите.
2. Причинна връзка между две явления. Валежите са в зависимост от климата и сезона.